De Rooswijk
In 2016 vond een van de grootste Nederlandse maritieme archeologische onderzoeken ooit plaats. Voor de kust van Kent, Engeland, ging de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op zoek naar de restanten van het VOC schip ‘de Rooswijk’ dat in 1740 zonk op de Goodwin Sands.

Namens Tetteroo Media maakte ik een aantal korte films, in 2016 - 2018.Klant: Tetteroo Media
Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
2016-2018
Vorig project